Menu
دعوت به مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری بانک دی ادامه مطلب

دعوت به مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری بانک دی

دعوت از دارندگان واحدهای ممتاز صندوق سرمایه گذاری بانک دی جهت حضور در مجمع
بدینوسیله از کلیه دارندگان محترم واحدهای ممتاز صندوق سرمایه گذاری بانک دی به شماره ثبت ٢٧٦٧٢ و شناسه ملی ١٠٣٢٠٥٧٢٣٩٠ دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه که در ساعت ١٤ مورخ ١٣٩٥/٠٦/٢٨ در محل دفتر مرکزی واقع در خیابان خالد اسلامبولی (وزراء)- نبش کوچه چهاردهم- ساختمان شماره ٥٨- طبقه سوم تشکیل خواهد شد حضور به هم رسانند.
نوسان در بازارهای مالی ادامه مطلب

نوسان در بازارهای مالی


نوسان در بازارهای مالی در ایران و در همه دنیا جز ذات این بازار ها محسوب می گردد. برخی از این نوسانات دلایل بنیادی و منطقی داشته و برخی نیز صرفاً جنبه روانی داشته و فاقد مبانی بنیادی می باشد. نوسانات هیجانی و روانی در جهت مثبت یا منفی خیلی زود گذر بوده و قیمت سهام در نهایت بر اساس واقعیت های هر شرکت تثبیت می شود. 
RSS
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان