بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/05/25
کل خالص ارزش دارائی ها 382,252,540,516 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 7,285,580 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 7,311,900 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 7,375,592 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 52,467

صندوق بانک دی

تاریخ آغاز فعالیت:

1390/03/23

مدیر صندوق:

كارگزاري بانك دي

متولی صندوق:

مشاور سرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابي

ضامن نقد شوندگی:

بانك دي

مدیر ثبت:

كارگزاري بانك دي

مدیران سرمایه گذاری:

حسين صفايي ، فرشيد زارعي، محسن بهشتي نامدار

حسابرس:

موسسه حسابرسي بهمند

نمودار‌ها